0
Päring
0,00 €
0
Ostukorvi
0,00 €
Laadimine...
Laadimine...
Päringut ja tellimust on värskendatud!
Päringut ja tellimust on värskendatud! Päringut ja tellimust on värskendatud!
Toode on otsas.
Vabandame, kuid toode pole laos.

Privaatsuspoliitika

Käesolev dokument jõustub 25. Mail 2018. Eelmise Privaatsuspoliitika versiooni leiate siit.

Veebipoe Senetic.ee omanik Senetic AB teeb kõik endast oleneva, et kaitsta oma veebilehte kasutatavate isikute privaatsust. E-poest saadud isikuandmete õiguspärase, usaldusväärse ja läbipaistva töötlemise põhimõtte rakendamiseks on vastu võetud Privaatsuspoliitikat käsitlev dokument.

1. Privaatsuspoliitika terminid tähendavad järgmist:

Senetic AB, Senetic.ee, meie - Senetic AB, mille registrijärgne asukoht on Stockholm, Engelbrektsgatan 9-11, 114 32 Stockholm, Sverige.

Klient - Tarbija või Ettevõtja, kes on tellimuse esitanud või kavatseb selle esitada või kasutab teiste Veebipoodide teenuseid (edaspidi ka "Ostja").

Tarbija - füüsiline isik, kes teostab juriidilist tegevust, mis ei ole otseselt seotud tema äri- või kutsetegevusega.

Ettevõtja - füüsiline isik, juriidiline isik või organisatsiooniline üksus, mis on seaduslik ja tegutseb oma äritegevuse või kutsealaga otseselt seotud eesmärkidel.

Kliendi Konto (Konto) - Poe alamleht, kus Klient võib muu hulgas hallata isikuandmeid, saada teateid muutuste kohta Tellimuse olekus ja kontrollida ning hallata esitatud tellimuste olekut.

Veebipood Senetic.ee (edaspidi ka "Pood" või "Veebipood") - Internetiteenus, mis on saadaval aadressil http://www.senetic.ee, mille kaudu osutab Teenusepakkuja Tingimustes nimetatud teenuseid ja Klient saab Tellimusi esitada.

Tingimused - Müügitingimused kaugside vahendusel ja elektroonilisel teel teenuste pakkumine veebipoe Senetic.ee kaudu.

Kaubad - materiaalne vallasvara, mille suhtes kehtib Müügileping või Müügilepingu objektiks olev õigus (nt litsents).

Teenus (Teenused) - Tellimus, Litsentsi Tellimine või Pakkumise päring, samuti muud Poe pakutavad teenused.

Tellimus - Kliendi tahteavaldus kujutab endast pakkumist sõlmida müügileping Senetic ABga, mille eesmärk on otseselt sõlmida Edasimüügileping Internetipanga kaudu, täpsustades Müügilepingu objektiks olevate Kaupade tüüpi ja arvu.

Litsentsi tellimine - Kliendi tahteavaldus kujutab endast pakkumist Senetic AB-le tarkvara litsentsi sõlmimiseks, mille eesmärk on otseselt sõlmida kauglepingu müük (litsentside müük) e-poe kaudu, täpsustades tarkvara kasutamise tüübi ja litsentsi müükide arvu.

Pakkumise küsitlus - Poe pakkumiste päringus saadaolev ja Kliendi poolt täidetav ankeet, milles on täpsustatud päringu objektiks olev Toode või tarkvara, samuti kontaktisiku jaoks nõutavad kliendi andmed, mis on ankeedis nimetatud.

Isikuandmete kaitse üldmäärus - Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (Üldine andmekaitse määrus).

Seaded (Privaatsus) - Konto funktsionaalsus, mis võimaldab Kasutajal kasutada valitud teenuseid ja neid korralikult hallata, sealhulgas nende reguleerimisala sõltumatult muuta ja valida privaatsuse kaitset puudutavaid eelistusi.

Kasutaja - tähistab üksust, kellele võib teenuseid edastada elektrooniliselt või kellega võib vastavalt Tingimustele ja seadusele sõlmida elektrooniliste teenuste osutamise lepingu.

2. Kes on andmetöötleja?

Teie veebipoodide teenuste kasutamisega seotud isikuandmete töötleja on Senetic AB, mille registrijärgne asukoht on Stockholm, Engelbrektsgatan 9-11, 114 32 Stockholm, Sverige, Registrikood: 559046-2510.

Palun võtke meiega ühendust, kui teil on küsimusi seoses isikuandmete töötlemise ja teie õigustega. Privaatsuse kaitsega seotud küsimused tuleks saata e-posti aadressile [email protected]

3. Milliseid isikuandmeid me töötleme, millistel eesmärkidel ja mis õiguslikul alusel?

Kuna pakume meie veebipoe Kasutajatele mitmesuguseid teenuseid, töötleme teie isikuandmeid erineval eesmärgil, määral ja õiguslikul alusel, mis on sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruses. Selleks, et pakkuda teile kõige läbipaistvamat teavet, oleme teavet rühmitanud, viidates teie isikuandmete töötlemise eesmärgile.

3.1. Konto loomine ja Kasutaja autentimine veebipoes

Andmete ulatus. Selleks töötleme Poe registreerimisankeedil esitatud isikuandmeid, st teie nime, telefoninumbrit, kontaktandmeid, e-posti aadressi ja määratud parooli.

Kliendid saavad esitada nn pakkumise päringu, et saada teavet toote kättesaadavuse, hinna ja omaduste kohta. Selle funktsiooni kasutamiseks küsitakse teilt nime, telefoninumbrit, e-posti aadressi ja ettevõtte nime. Iga kord, kui võtate meiega  telefoni või e-posti teel ühendust, kasutame teie küsimusele vastamiseks teie sisestatud teavet.

Kliendid võivad valitud tooteid ka tellida. Nende toodete tellimuse korral palutakse Kliendil esitada ostu-müügilepingu täitmiseks vajalikud andmed.

Õiguslik alus. Kontoteenuse osutamise lepingu täitmise vajadus (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt (b)).

3.2. Teenused, mis ei nõua Konto loomist

Teenuste tüübid. Me töötleme teie isikuandmeid, et pakkuda teenuseid, mis ei nõua Konto loomist, näiteks:

• turundus- ja äriteabega e-kirjade saatmine,

• reklaamide kuvamine.

Andmete ulatus. Sel eesmärgil töötleme teie Poes sooritatud tegevustega seotud  isikuandmeid, mis on: vaadatud toodete ja teiste Poe lehekülgede andmed, seansside andmed, teie seade ja operatsioonisüsteem, brauser, asukoht ja unikaalne ID.

Õiguslik alus. Meie seaduslik huvi (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt (b)), mis hõlbustab elektrooniliselt osutatavate teenuste kasutamist ja nende teenuste funktsionaalsuse parandamist.

3.3. Teenused ja funktsioonid, mis nõuavad Konto loomist

Teenuste tüübid ja funktsioonid. Teie isikuandmeid töödeldakse, et pakkuda teenuseid, mis nõuavad Konto loomist, näiteks tellimuse täitmine.

Andmete ulatus. Sel eesmärgil töötleme veebisaidi registreerumisankeedis olevaid isikuandmeid ja andmeid teie Poes sooritatud tegevuse kohta, milleks on: vaadatud toodete andmed ja Poe muud lehed, samuti andmed seansi, seadme ja operatsioonisüsteemi, brauseri, asukoha ja unikaalse ID kohta.

Mõningate andmete esitamine on Konto üksikute teenuste ja funktsioonide kasutamise eelduseks (kohustuslikud andmed). Meie süsteem märgib andmeid automaatselt. Nende andmete esitamata jätmise tõttu ei saa me teatavaid konto teenuseid ja funktsioone pakkuda. Peale kohustuslike andmete on muude isikuandmete sisestamine vabatahtlik.

Õiguslik alus. Lepingu täitmise vajadus teenuse osutamiseks vastavalt tingimustele (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt (b)) ja meie seaduslik huvi (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt (f)), mis seisneb elektrooniliselt osutatavate teenuste kasutamise hõlbustamises ja nende funktsionaalsuse parandamises.

3.4. Poe individuaalsete funktsioonide kasutamise statistika, mis hõlbustab Poe veebilehtede kasutamist ja Poe IT-turvalisuse tagamist

Andmete ulatus. Sel eesmärgil töötleme teie Poes sooritatud tegevusega seotud isikuandmeid, näiteks Poes külastatud veebilehed ja alamlehed ja nendele kulutatud aeg, samuti otsinguajalugu, teie IP-aadress, asukoht, seadme ID ning brauseri ja operatsioonisüsteemi andmed.

Õiguslik alus. Meie seaduslik huvi (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt (f)), mis hõlbustab elektrooniliselt osutatavate teenuste kasutamist ja nende teenuste funktsionaalsuse parandamist.

3.5. Nõuete kehtestamine, järgimine ja täitmine

Andmete ulatus. Sel eesmärgil võime töödelda teie Kontol esitatud isikuandmeid, nagu näiteks: nimi, perekonnanimi, elukoha aadress, meie teenuste kasutamise andmed, kui nõuded tulenevad viisist, kuidas te meie teenuseid kasutate või muudest andmetest, mis on vajalikud nõude olemasolu tõendamiseks, sealhulgas kannatatud kahju ulatus.

Õiguslik alus. Meie seaduslik huvi (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt (f)), mis seisneb nõuete loomises, taotlemises ja täitmises ning nõuete kaitsmises kohtumenetluses ja teistes riigiasutustes.

3.6. Kaebuste ja taotluste käsitlemine, küsimustele vastamine

Andmete ulatus. Sel eesmärgil võime töödelda Kontol esitatud isikuandmeid, samuti meie teenuste kasutamist puudutavaid andmeid, mis on kaebuse põhjuseks või taotluses/kaebuses lisatud dokumentides sisalduvaid andmeid.

Õiguslik alus. Meie seaduslik huvi (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt (f)), mis seisneb elektrooniliselt osutatavate teenuste parandamises ja positiivse, lojaalse ja usaldusväärse suhte loomises kliendiga.

3.7. Kliendi rahulolu uuring

Andmete ulatus. Sel eesmärgil töötleme teie isikuandmeid, sealhulgas tellimuse töötlemiseks vajalikke andmeid, samuti teie vastuseid meie poolt esitatud küsimustele, mis on lisatud rahuloluuringus kasutatud ankeetidesse.

Õiguslik alus. Meie seaduslik huvi (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt (f)), mis seisneb elektrooniliselt osutatavate teenuste funktsionaalsuse parandamises ja rahulolu hindamises meie pakutavate teenustega.

4. Kuidas sobitame teenuseid teie huvide ja eelistustega?

Meie veebipoe eesmärgiks on saavutada turundussõnumite suurem vastavus teie huvide ja eelistustega (profiilide koostamine). Kõige läbipaistvama teabe esitamiseks kirjeldame allpool, milline näeb välja profiilide koostamine.

4.1. Soovitatavad tooted

Teenuste tüüp. Soovitatud tooteid pakutakse teile enne ja pärast sisselogimist, samuti turunduskirjadena, mis edastatakse sisestatud e-posti aadressile.

Andmete ulatus. Sel eesmärgil töötleme Konto loomise käigus sisestatud isikuandmeid ja tellimuste täitmisega seotud andmeid, samuti andmeid Poe tegevuse kohta, mis on salvestatud ja hoiustatud küpsiste kaudu.

Profiilide koostamine. Sel viisil saadud andmete põhjal valime ja esitame teile kõige sobivamaid turundussõnumeid.

Huvide tasakaal. Olles kaalunud meie huvi ja teie huve, õigusi ja vabadusi, usume, et soovitatavate toodete ja teenuste esitamine koos profiilide koostamisega ei ohusta liigselt teie privaatsust ega tohiks olla liiga koormav. Huvide, õiguste ja vabaduste arvestamisel oleme arvesse võtnud järgmisi asjaolusid:

a. soovituslikud tooted on tööriistad, mis võimaldavad teil hõlpsamini tutvuda meie toodete ja teenuste pakkumisega, esitades teile huvipakkuvaid tooteid. See võimaldab meil eeldada, et isikuandmete töötlemine toodete ja teenuste soovitamiseks on kooskõlas teie mõistlike ootustega;

b. soovituslike toodete ja teenuste ning muude turundusteadete esitamine ja nende saatmine e-posti aadressile on kooskõlas teie mõistlike ootustega, kuna olete väljendanud soovi saada sellist teatist vastavalt teenuste osutamise sätetele elektroonilisel teel;

c. kasutame andmeid vaid teie Poes sooritatud tegevuste kohta. Oleme huvitatud sellest, milliseid tooteid ja teenuseid otsite, millised pakkumised on teie huvi äratanud, mitte seda, mida teete teistel veebisaitidel;

d. austame teie tahet ja hõlbustame õiguste teostamist. Selleks pakume võimalust  mobiiliteavituste, veebibrauseri ja e-posti kaudu soovituste saamise nõusolekut lihtsalt  Konto seadetes (vahekaardil Seaded (privaatsus)) või brauseri seadetes tühistada.

Õiguslik alus. Meie seaduslik huvi (isikuandmete kaitsemääruse 6 lõike 1 punkt (f)), mis koosneb soovituste pakkumistest, mis sobivad teie eelistuste ja huvidega.

4.2. Meie toodete, teenuste ja klientide turustamine

Andmete ulatus. Sel eesmärgil töötleme teie andmeid, mille sisestate Kontot luues ja tellimust esitades ning salvestame ja hoiustame küpsiseid, mis koguvad Poes sooritatud tegevusega seotud andmeid. Tegevusandmed puudutavad eelkõige selliseid andmeid nagu: otsinguajalugu, Poes tehtud klikid, Poe peamised kasutatavad leheküljed ja nende alamlehed, sisselogimise ja registreerimise kuupäevad, andmed konkreetsete teenuste kasutamise kohta Poes, ajalugu ja tegevused meie e-posti teel.

Profiilide koostamine. Me kasutame ülaltoodud andmeid, et sobitada turundusteavet meie toodete, teenustega ja klientidega, kes võivad teile huvi pakkuda.

Taasturundamine. Selleks, et turundussõnumitega teieni ka väljaspool Poodi jõuda, kasutame väliste tarnijate teenuseid. Need teenused seisnevad meie turundussõnumite kuvamises muudel veebisaitidel, kui Poes. Selleks paigaldavad välised tarnijad lehele sobiva koodi või piksli, mille abil saab teie Poes sooritatud tegevusi alla laadida. Üksikasju kirjeldatakse Küpsiste Eeskirjades.

Õiguslik alus. Meie seaduslik huvi (isikuandmete kaitse üldmääruse 6 lõike 1 punkt (f)), mis seisneb meie toodete ja teenuste, samuti toodete ja teenuste turustamises

Huvide tasakaal. Olles kaalunud meie ja teie huve, õigusi ja vabadusi, oleme jõudnud järeldusele, et turustamine koos profiilide koostamisega ei ohusta liigselt teie privaatsust ega tohiks olla liiga koormav. Huvide, õiguste ja vabaduste arvestamisel oleme võtnud arvesse järgmist:

a. olete avaldanud soovi saada turundussõnumeid antud e-posti aadressile ja seetõttu eeldame, et võite põhjendatult oletada, et me saadame teile selliseid kirju;

b. kasutame ainult teie Poes sooritatud tegevuste andmeid. Oleme huvitatud sellest, milliseid tooteid ja teenuseid otsisite ja millised pakkumised teile huvitavad tundusid, mitte aga seda, mida teete teistel veebisaitidel;

c. austame teie tahet ja hõlbustame õiguste kasutamist. Selleks pakume võimalust e-kirjade vastu võtmise nõusoleku lihtsaks tühistamiseks Konto seadetes (Seadete (privaatsus) vahekaardil) või brauseri seadetes.

5. Kellega me teie isikuandmeid jagame?

Meie andmebaasid on kaitstud kolmandate osapoolte juurdepääsu eest. Registreerimise või ostmise ajal kogutud andmeid kasutatakse tellimuste korrektseks täitmiseks, tellimuse oleku jälgimiseks ja kliendi soovil tellimuse muutmiseks enne selle saatmist. Lepingu täitmiseks võib veebipood Senetic.ee jagada teilt kogutud andmeid selliste üksustega nagu:

5.1. Teenusepakkujad

Teie isikuandmed edastatakse teenusepakkujatele, kes meie teenust käivitavad. Teenusepakkujatele, kellele teie isikuandmed sõltuvalt lepingulistest kokkulepetest ja asjaoludest edastatakse, kehtivad meie juhised andmete (töötlejate) töötlemise eesmärkide ja meetodite kohta või määravad sõltumatult andmete (töötlejate) töötlemise eesmärgid ja meetodid. Siit leiate loetelu meie kasutatavatest pakkujatest. Nimekirja ajakohastatakse korrapäraselt.

Andmete töötlejad. Kasutame tarnijaid, kes töötlevad teie isikuandmeid ainult meie juhiste järgi. Nad pakuvad meile pilvemajandusteenust, veebiturundussüsteeme, veebipõhiste teadete kuvamise süsteeme, e-kirjade saatmise teenust, veebisaidi liikluse analüüse, turunduskampaaniate tõhususe analüüse ja konkreetsete Konto funktsioonide rakendamist.

Töötlejad. Kasutame tarnijaid, kes ei tegutse ainult meie juhiste järgi ja määravad ise oma isikuandmete kasutamise eesmärgid ja meetodid. Nad pakuvad meile taasturundamise kampaaniate teenuseid ja statistilisi uuringuid.

Asukoht. Meie tarnijad asuvad peamiselt Poolas ja teistes Euroopa Majanduspiirkonna riikides (EMP), näiteks Iirimaal. Mõned meie tarnijad asuvad väljaspool EMP-d. Teie andmete edastamise tõttu väljaspool EMP-d oleme teinud jõupingutusi tagamaks, et meie tarnijad tagaksid isikuandmete kaitse kõrge taseme. Need tagatised tulenevad eelkõige kohustusest kohaldada Komisjoni (EL) poolt vastu võetud standardlepingu klausleid või osaleda 12. juuli 2016. aasta komisjoni rakendusotsuses (EL) 2016/1250 loodud eraelu puutumatuse kaitse programmiga, mis käsitleb EL-i ja USA poolt pakutava kaitse piisavust. Privaatsuskaitse.

Teil on õigus taotleda lepingu tüüptingimuste koopiat, saates taotluse Privaatsuspoliitika punktis 2 toodud viisil.

5.2. Riigiasutused

Teie isikuandmeid võib avaldada volitatud riigiasutustele.

6. Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Teie isikuandmed salvestatakse konto kasutusaja jooksul veebipoes Senetic.ee Konto teenuse ja nendega seotud funktsioonide ning muude teenuste osutamise otstarbel, mis vastavad Tingimustele ja turunduslikele eesmärkidele. Pärast konto kustutamist muudetakse andmed anonüümseks, välja arvatud andmete järgmised osad: nimi, e-posti aadress, tellimuste ajalugu ja teave antud nõusolekute kohta (need andmed salvestatakse kuni kolme aasta jooksul pärast Konto kustutamist, et käsitleda meie teenuste kasutamisega seotud kaebuseid ja nõudeid).

Meie Poe tellimuste ja lubade tellimuste täitmisega seotud isikuandmeid talletatakse ajavahemikus, mis on ette nähtud erinevates seaduslikes sätetes, nt maksuseaduses. Selle perioodi lõpus muudetakse teie andmed anonüümseks.

Me salvestame küpsiste kogutud isikuandmeid Kasutajate seadmetes salvestatud küpsiste elutsüklite kestvuse ajal. Küpsiste kasutamise üksikasjad on kirjeldatud Küpsiste Eeskirjades.

7. Millised õigused teil isikuandmete töötlemisel on?

Me tagame alltoodud õiguste teostamise, kui võtate meiega ühendust e-posti teel: [email protected]. Lisaks võite teha muudatusi oma Konto seadetes, mis ilmuvad Seaded (Privaatsus) vahekaardile pärast poodi sisse logimist.

7.1. Õigus nõusolekut tagasi võtta.

Vastavalt isikuõiguste kaitse üldmääruse 7 lõikele 3 on teil õigus tühistada Poes registreerimisel antud ning Poe pakutavate teenuste ja funktsioonide kasutamisel antud nõusolek. Nõusoleku tagasivõtmine jõustub nõusoleku tühistamisel. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta töötlemist, mille me enne loobumist seaduslikult läbi viisime.

Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole teile negatiivseid tagajärgi. Sellegipoolest võib see takistada teil jätkata teenuste või funktsioonide kasutamist, mida me võime seaduslikult pakkuda ainult teie nõusolekul.

7.2. Õigus vastuväitele isiklike andmete kasutamisel

Vastavalt isikuõiguste kaitse üldmääruse direktiivile 21 on teil õigus isikuandmete, sealhulgas profiilide kasutamise kohta vastuväiteid esitada, kui me oleme neid töödeldnud enda õigustatud huvi alusel, näiteks seoses soovitatud toodete ja teenuste kasutamisega, meie toodete ja teenuste turustamisega, säilitades seejuures statistikat teenuse kasutamise konkreetsete funktsioonide kasutamise kohta, hõlbustades Poe kasutamist ning viies läbi rahulolu-uuringut.

Soovitatavate toodete ja teenuste e-kirjade saatmisest keeldumine ning meie toodete/ teenuste või meie klientidega seotud turundusteadete tagasilükkamine tähendab teie vastuväidet isikuandmete töötlemisele, sh nendel eesmärkidel profiilide koostamisele.

Kui teie vastuväide on õigustatud ja meil puudub teie isikuandmete töötlemiseks õiguslik alus, eemaldame need andmed, mille olete vaidlustanud.

7.3. Õigus kustutada

Vastavalt isikuõiguste kaitse üldmääruse direktiivile 17 on teil õigus nõuda enda isikuandmete osalist või täielikku kustutamist. Me käsitleme kõiki isikuandmete kustutamise taotlusi Konto kustutamise taotlusena.

Teil on õigus taotleda enda isikuandmete kustutamist, kui:

a. konkreetne nõusolek on tagasi võetud sellises ulatuses, kus isikuandmeid on nimetatud nõusoleku alusel töödeldud;

b. isikuandmed ei ole enam vajalikud eesmärgil, milleks neid koguti või töödeldi;

c. andmete turustamise eesmärgil kasutamise kohta on esitatud vastuväide;

d. on esitatud vastuväide andmete kasutamiseks, et säilitada teenuse kasutamise ja rahulolu-uuringute statistika ning see vastuväide loetakse põhjendatuks;

e. isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult.

Hoolimata isikuandmete kustutamise taotlusest võime seoses nõusoleku töötlemise või tühistamise vastuväitega säilitada teatavaid isikuandmeid sellises ulatuses, mis on vajalik meie nõuete sissenõudmiseks, taotlemiseks või kaitsmiseks. See kehtib eelkõige isikuandmete kohta, sealhulgas: nimi, perekonnanimi, e-posti aadress ja ostude ajalugu, mida me hoiame tellimuste täitmisega seotud kaebuste ja nõuete käsitlemiseks.

7.4. Õigus töötlemise piiramisele

Vastavalt isikuõiguste kaitse üldmääruse direktiivile 18 on teil õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist. Juhul, kui selline taotlus esitatakse, ei saa te andmete töötluse taotlusega seotud spetsiifilisi funktsioone või teenuseid kasutada, kuni taotlus on töödeldud. Lisaks ei saada me teile sõnumeid, sh turundussõnumeid.

Teil on õigus taotleda enda isikuandmete kasutamise piiramist, kui:

a. isikuandmete õigsus on kahtluse alla seatud - andmete kasutamist piiratakse nende õigsuse kontrollimiseks tarviliku aja jooksul, kuid mitte kauemaks kui 7 päevaks;

b. andmete töötlemine on õigusvastane ja andmete kustutamise asemel on taotletud andmete piiramist;

c. isikuandmed ei ole enam vajalikud selleks eesmärgiks, milleks neid koguti või kasutati, kuid need on vajalikud teie nõuete loomiseks, taotlemiseks või kaitsmiseks;

d. olete esitanud sellise teabe kasutamise kohta vastuväite, mille puhul kohaldatakse piirang ajavahemikus, mis on vajalik kontrollimaks, kas teie huvide, õiguste ja vabaduste kaitse ületab teie isikuandmete töötlemisega seotud huvid.

7.5. Andmesubjekti õigus ligipääsuks

Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse direktiivile 15 on teil õigus saada meilt kinnitus teie isikuandmete töötlemise kohta. Kui selliseid andmeid tõepoolest töödeldakse, on teil õigus:

a. juurdepääs teie isikuandmetele;

b. Saate teavet töötlemise eesmärkide, töödeldavate isikuandmete kategooriate, andmete vastuvõtjate või vastuvõtjate kategooriate, andmete säilitamise kavandatud aja kohta või selle tähtaja määramise kriteeriumide, isikuandmete kaitse üldmääruse õiguste ja kaebuse esitamise õiguse kohta järelevalveasutustes, kus kogutakse selliseid andmeid ja automatiseeritud otsuste tegemisel, sealhulgas profiilide koostamisel ja kaitsemeetme kasutamisel seoses andmete edastamisega väljaspool Euroopa Liitu;

c. Enda isikuandmete koopia saamine.

Kui soovite kasutada oma juurdepääsuõigust, võtke palun ühendust punktis 2 nimetatud Andmetöötlejaga.

7.6. Õigus parandamisele

Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse direktiivile16 on teil õigus nõuda, et teie poolt edastatud isikuandmeid parandatakse (kui need on valed) ja täiendatakse (kui need on puudulikud).

7.7. Õigus andmete ülekandmisele

Vastavalt Isikuandmete kaitse üldmääruse direktiivile 20 on teil õigus vastu võtta teie poolt edastatud isikuandmeid ja seejärel saata need teisele enda valitud andmetöötlejale. Samuti võite nõuda, et saadaksime teie isikuandmeid otse teisele töötlejale, kui see on tehniliselt võimalik.

Saadame teie isikuandmed CSV-failina. CSV-vorming on üldkasutatav masinloetav formaat, mis võimaldab saadud andmeid teisele andmetöötlejale saata.

7.8. Kui kaua teie taotluse rahuldamine võtab?

Kui taotlete eespool nimetatud õiguste kasutamist, järgime seda taotlust või taotlusest keeldumist kohe, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates selle kättesaamisest. Sellegipoolest, kui taotluse keerukuse või arvu tõttu ei ole meil võimalik teie taotlust 30 päeva jooksul rahuldada, siis vastame neile järgneva 60 päeva jooksul, teavitades teid selle ajavahemiku kavandatavast pikendamisest.

Tehnilistel põhjustel võtavad süsteemides tehtud muudatused 24 tundi aega. Seetõttu võib juhtuda, et kui te oma süsteemi värskendate, saate meilt meili, mis teatab teie loobumisest.

7.9. Kaebuste, päringute ja taotluste esitamine

Saate meile esitada oma kaebused, päringud ja taotlused, mis käsitlevad teie isikuandmete töötlemist ja teie õiguste kasutamist.

Kui usute, et isikuandmete kaitse üldmääruse alusel kehtestatud õigust isikuandmete kaitsele või teistele õigustele on rikutud, on teil õigus esitada kaebus isikuandmete kaitse peaspetsialistile.

8. Kuidas tagame teie isikuandmete turvalisuse?

Me teeme kõik endast oleneva, et tagada teie isikuandmete turvalisus. Teenused kasutavad registreerimisel ja logimisel krüptitud andmeedastust (SSL), mis kaitseb veebipoe kasutajate identifitseerimiseks vajalikke andmeid ja takistab märkimisväärselt volitamata süsteemide või isikute juurdepääsu lubamist kliendi kontole.

9. Kuidas me küpsiseid kasutame?

Küpsiste kasutamise lisateabe saamiseks lugege meie Küpsiste Eeskirju.

10. Muudatused Privaatsuspoliitikas

Meil on õigus ülaltoodud Privaatsuspoliitikat muuta, kui avaldame sellele veebisaidile kohaldatava uue Privaatsuspoliitika. Teavitame teid kõikidest muudatustest või lisadest, postitades vastavaid teateid veebipoe kodulehtedele ja oluliste muudatuste korral võime me teile lisatud e-posti aadressile saata eraldi teateid.

Privaatsuspoliitika ei piira õigusi, mis kehtivad Tingimuste või kohaldatava õiguse sätete alusel.

Valitud tooted

Hoidke meiega ühendust!
Liituge meie uudiskirjaga ning olge meie sooduspakkumiste ja uudistega kursis.

Klõpsates "telli" nupul, nõustute turundusteabe saatmisega oma meiliaadressile. Teie isikuandmeid haldab Senetic AB oma registrisse kantud aadressiga Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm, Sverige. Teil on õigus nõuda juurdepääsu isikuandmetele ning parandada, kustutada või piirata nende töötlemist ning esitada vastuväiteid andmete töötlemise kohta. Üksikasjalikku teavet isikuandmete töötlemise kohta leiate privaatsuseeskirjadest.

Vale e-maili aadress.
See e-maili aadress on juba kinnitatud.
See e-maili aadress on veel kinnitamata.
Aitäh!
Kontrollige oma postkasti - saate meilt kirja, mille kaudu peate uudiskirja tellimuse kinnitama.
Makseviisid
Tarneviisid
Sertifikaadid ja tunnustused